Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik hier voor de online versie.
Header Theologie werkconferentie

Nieuwsbrief mei 2013 lectoraat Geestelijk Leiderschap

 

Waar is het lectoraat mee bezig geweest?

We houden u graag op de hoogte van de activiteiten van ons lectoraat:

  • Het redactiestatuut van het nieuwe handboek over en voor de HBO-theoloog en zijn/haar spirituele vorming
  • Het onderzoek rondom alumni en hun spirituele ontwikkeling tijdens de opleiding staat in de steigers
  • De kenniskring nam afscheid van dr. Miranda Klaver die haar dienstverband bij de CHE beëindigde
  • We verwelkomen per 1 april a.s. drs. Danielle van de Koot-Dees – zij zal zich het komende jaar als medeonderzoeker bezig houden met het alumnionderzoek
  • De ontwikkeling van de leerlijn voor onderzoekend leren in het nieuwe basiscurriculum gaat door, uiterlijk 1 september 2013 is dit proces afgerond
  • De selectie van docenten die een structurele bijdrage aan lectoraatsonderzoek gaan leveren is gestart

Conferentie 23 april 2013 met Tony Campolo

Op 23 april was de eerste grote studiedag van het lectoraat rondom het thema Spirituele vorming in de praktijk. Het was een inspirerende studiedag met als hoofdspreker Tony Campolo.

wie maakt verslagje? of link naar weblog theologieede.nl?

Verslag studiedagen 11 januari en 7 februari

Twee studiedagen: op 1 november 2012 en op 7 februari 2013 gaf het lectoraat invulling aan een studiemiddag voor de eigen Academie Theologie. Deze stonden beiden in het teken van de HBO-theoloog als interpreterende gids. Op 1-11 hield dr. René Erwich een lezing met als titel Contouren van de interpreterende gids – de zoektocht naar een helpende en sturende metafoor voor de HBO-theoloog. Erwich concretiseerde in de lezing het model van Osmer voor de begeleiding van studenten. De studiemiddag op 7-2 stond in het teken van de verwerking van de opbrengsten van het proefschrift van dr. Robert Doornenbal.

Alleen interessant om te publiceren als er een verslag is.

Onderzoek werkbeleving

De afgelopen weken is het onderzoek werkbeleving afgerond. Het conceptrapport is tweemaal besproken in de kenniskring en inmiddels worden de laatste opmerkingen verwerkt. Eind maart komt dit rapport beschikbaar. Het onderzoek laat zien dat christelijke werkers in een seculiere context behoefte hebben aan toerusting op moreel en apologetisch vlak maar dat zij in het algemeen in staat zijn om verbindingen te leggen tussen hun persoonlijke levensovertuiging en de werkcontext. Resultaten van het onderzoek werden vergeleken met andere onderzoeken in Europa, zoals het EVS onderzoek naar Europese waarden van een aantal jaren geleden. Het onderzoek werkbeleving is vooral bedoeld om meer zicht te krijgen op wat er rondom werk en geloof gebeurt en mikt op een versterking van de culturele sensitiviteit bij HBO-theologen die in een post-christelijke context werken.

Binnenkort vindt u het onderzoek werkbeleving op de website van het lectoraat.
Is het rapport al beschikbaar?En wordt dit via de website gepubliceerd?

Titel NieuwsItem 6

Tekst NieuwsItem 6

Titel NieuwsItem 7

Tekst NieuwsItem 7

Titel NieuwsItem 8

Tekst NieuwsItem 8

Titel NieuwsItem 9

Tekst NieuwsItem 9

Titel NieuwsItem 10

Tekst NieuwsItem 10

Titel NieuwsItem 11

Tekst NieuwsItem 11

Titel NieuwsItem 12

Tekst NieuwsItem 12
 

Gidsen door de woestijn

Collega Sabine van der Heijden rondde in het kader van haar HBO-Master begeleidingskunde aan de HAN een studie en onderzoek af met als titel Gidsen door de woestijn – Onderzoek naar de rol van docenten als interpreterende gids.  Zij heeft in haar onderzoek vooral gekeken naar de begeleiding die docenten van de Academie Theologie nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen als interpreterende gidsen voor HBO-theologie studenten. Daarmee richtte Sabine zich op de docentkant van het spiritualiteitsonderzoek van het lectoraat. Sabine heeft aanbevelingen gedaan aan de opleiding die in vervolgstappen gewogen moeten worden [link naar thesis?]

Sabine vragen een artikel te schrijven. Er is al wel contact met haar geweest, maar er is nog niets daadwerkelijk afgesproken.

vervolgplannen

Is er iets te melden???

Aanvraag lezing

De leden van de kenniskring verzorgen op verzoek graag een lezing of college vanuit hun expertise.

Twitter

Volg @RenéErwich op twitter.

 

Titel SideBarItem 5

Tekst SideBarItem 5

Titel SideBarItem 6

Tekst SideBarItem 6

Titel SideBarItem 7

Tekst SideBarItem 7

Titel SideBarItem 8

Tekst SideBarItem 8

Titel SideBarItem 9

Tekst SideBarItem 9

Titel SideBarItem 10

Tekst SideBarItem 10
 

Bezoekadres

Christelijke Hogeschool Ede
Oude Kerkweg 100
6717 JS Ede
Tel: 0318-696300 
lectoraat.theologie@che.nl
www.che.nl
Routebeschrijving


 
 
   
  Facebook logo LinkedIn logo
Om u af te melden voor deze nieuwsbrief kunt u een mail sturen naar lectoraat.theologie@che.nl