Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Klik hier voor de online versie.
Header Theologie werkconferentie

Nieuwsbrief nr. 3 - oktober 2012 - Handelen in Hoop

 

Stand van zaken Lectoraat Geestelijk Leiderschap

‘Spiegelen aan de Bron…

Het lectoraat geestelijk leiderschap staat midden in een dynamische context vol met veranderingen en verschuivingen op het gebied van leiderschap. De laatste maanden is er veel gebeurd. Een nieuw lid trad toe tot de kenniskring (dr. Robert Doornenbal). Hij promoveerde cum laude aan de VU Amsterdam op een prachtig proefschrift over missionair leiderschap. In onze retraite zetten we de puntjes op de ‘i’ voor een nieuw handboek over de spirituele vorming van de hbo-theoloog en legden we een verdere basis voor grondige verbindingen met het lopende onderwijs. Rondom de onderwijsontwikkeling besteedden we aandacht aan ‘onderzoekend leren’ met als doel de kwalitatieve verbetering van onderzoek in het onderwijs. Zo zijn er meer waardevolle dwarsverbindingen en resultaten te noemen! Zo maar een greep, maar wel vanuit het besef dat wij ons spiegelen aan de Bron!’

 

Voorstellen nieuw lid van de kenniskring

Dr. Robert Doornenbal

Ik zou mijzelf willen typeren als een docent, spreker, en onderzoeker op de raakvlakken tussen het evangelie, de hedendaagse cultuur (of culturen), en de kerk.

De laatste jaren heb ik me vooral gericht op het bestuderen van leiderschap in missionaire gemeenschappen, christelijke spiritualiteit, en vragen rondom leren en opleiden. Dit lijkt mooi aan te sluiten bij de thematiek die centraal staat in het lectoraat. Ik zie ernaar uit hier bij betrokken te zijn!

Eerste ronde afstudeerders lectoraat klaar met studie

In de voorbije weken heeft een mooie groep studenten afstudeerprojecten afgerond waarbij het lectoraat als opdrachtgever fungeerde. In de meeste gevallen betreft het projecten die inhoudelijk verwantschap hebben met de onderzoekslijnen van het lectoraat. Het is inspirerend om te zien hoe de studenten, allen vanuit een eigen invalshoek, aansluiten bij de overkoepelende vraagstelling van het onderzoek. Studenten worden na afronding van het project gevraagd om hun ‘producten’ te vertalen in een publiceerbaar artikel. De volgende studenten (met achter hun namen de titel van hun project) studeerden recent af:

  • Jos van der Hoog en Jisca Hokke – Vrouwelijk kerkelijk werkers en gereformeerd… een (on)mogelijke combinatie?
  • Anita Noordland en Mendy Vis – Levendig Geloof – Over geloofsbeleving van missionaire jeugdwerkers
    Wouter Rensink – Gereformeerde opvoeding in gezien, school en kerk.
  • Gerda Boot en Adriënne Dogterom - Er is geen kloof te diep.
  • Jonathan Vedder, Daniël van Maaren en Jonathan van den Helder – Leiderschapstransitie.

In een volgende nieuwsbrief presenteren we de titels van de gepubliceerde artikelen. De komende maanden is er weer ruimte voor nieuwe afstudeerders bij het lectoraat. Interesse? Mail dan geestelijkleiderschap@che.nl.

Mission-shaped church, mission-shaped leadership & theological education

Dit was de titel van een driedaagse die vorige week werd gehouden in congrescentrum Mennerode in Elspeet. Gezien de thematiek van mijn proefschrift (missional church, missional leadership & theological education) had men mij als keynote speaker uitgenodigd.

Het was een zeer leerzame en levendige conferentie. Drie zaken vielen mij in het bijzonder op. Wilt u weten wat? Klik op de knop.

Robert Doornenbal

 

Aanvraag lezing

De leden van de kenniskring verzorgen vanuit hun expertise graag een lezing of college voor partnerorganisaties, hogescholen en universiteiten. U kunt een lezing aanvragen door op de 'lees meer' knop te klikken.

Interview met Robert Doornenbal

We maken u graag attent op het laatste nummer van het blad De Reformatie (nr. 24). Dit hele themanummer gaat over geestelijk leiderschap en spiritualiteit én er is een interview in te lezen met Robert Doornenbal. Via onderstaande knop kunt u een proefnummer aanvragen.

Gemeenschapsvorming binnen de Academie Theologie

Vanaf afgelopen zomer kunnen alle medewerkers AT kennis nemen van het adviesrapport voor gemeenschapsvorming binnen deze academie. Er zijn diverse interviews gehouden met studenten en medewerkers van de AT. 

In het adviesrapport is te lezen dat alle betrokken de overtuiging hebben dat het deelnemen aan een gemeenschap veel positieve resultaten kan opleveren, maar dat men niet altijd de behoefte of mogelijkheden heeft om zich in te zetten voor gemeenschapsvorming binnen de AT. De verschillende redenen hiervoor worden beschreven in het adviesrapport, opgesteld door Anneke Nellestijn.

Twitter

Zit je op Twitter? Volg dan ook @ReneErwich.

 

Bezoekadres

Christelijke Hogeschool Ede
Oude Kerkweg 100
6717 JS Ede
Tel: 0318-696300 
lectoraat.theologie@che.nl
www.che.nl
Routebeschrijving


 
 
   
  Facebook logo LinkedIn logo
Om u af te melden voor deze nieuwsbrief kunt u een mail sturen naar lectoraat.theologie@che.nl